Foto Åse Jorunn Kokaas, og foto lånt av arrangør og artister

Nyheit og arrangementer!


Inger K. og Trygve O. Rysstad er tildelt Valle kommune sin kulturpris for 2017. Prisen vart overrekt av ordførar Steinar Kyrvestad på 17. mai.

I grunngjevinga frå Levekårsutvalet heiter det:
Levekårsutvalet vedtek samrøystes at Inger og Trygve Rysstad vert tildela Valle kommune sin kulturpris 2017 for sitt arbeid med sølvsmedtradisjonar, lokale mattradisjonar, lærlingar innafor gull- og sølvsmedfaget og møteplass for alle m.a. folkemusikkpub.Sølvgarden er medlem i Hanen!Sølvgarden er medlem i Håndplukket!