Mellombels ølutsal

Med bakgrunn i skjenkeforbod og varer som har holdbarhetsdato har me søkt, og fått innvilga salsløyve for alkoholhaldig drikk gruppe 1 (inntil 4,7 %) av Valle Kommune. Salsløyve gjeld frå 29. mars – 30. april.

Åpningstider:
Mandag-fredag kl. 10-20
Laurdag (og dagar før “raude” dagar) kl. 10-18
Søndag (og “raude” dagar) stengt