Foto Marit Simonstad Kvaale og Åse Jorunn Kokaas

Leike - og badeplass

Campingplassen ligg rett ved elva, med fiske-, bade- og padlemulegheiter. Vi har eiga sandstrand og leikeplass for born. Eit større grøntareal eigner seg godt for sommaraktivitetar. Her er det også tilrettelagt for bålkos og grilling. Hos oss kan du leige syklar, kano og sykkelbåt.
Foto Åse Jorunn Kokaas
Foto Marit Simonstad Kvaale
Foto Marit Simonstad Kvaale
Foto Marit Simonstad Kvaale
Foto Marit Simonstad Kvaale
Foto Marit Simonstad Kvaale
Foto Åse Jorunn Kokaas
Foto Åse Jorunn Kokaas
Foto Sølvgarden
Foto Marit Simonstad Kvaale