Foto Åse Jorunn Kokaas, og foto lånt av arrangør og artister

Nyheit og arrangementer!


JANUAR 2020
Restauranten er open kvar dag.
Måndag kl.12-20
Tysdag kl.12-20
Onsdag kl.12-20
Torsdag kl.12-20
Fredag kl.11.30-20.30 Baren open til 24/02
Laurag kl.16-20.30 Baren open til 24/02
Sundag kl.13-20
Grupper/Selskap etter avtale.
LUNCHBUFFET STARTER FREDAG 17.JANUAR
NORSK KULTURARV HAR TILDELT SØLVGARDEN OLAVSROSA!
Overrekking av Olavsrosa. Prisen blei delt ut av stortingsrepresentant og leiar av kulturkomiteen Svein Harberg saman med representant frå Norsk Kulturarv.
Olavsrosa er eit kvalitetsmerke tildelt av stiftinga Norsk kulturarv, for opplevingstilbod med basis i norsk kulturarv.
I tildelinga heiter det:
«Sølvgarden, Rysstad, får Olavsrosa for handlingsboren vidareføring av sylvsmedtradisjonen i Sylvsmia.»

Inger K. og Trygve O. Rysstad er tildelt Valle kommune sin kulturpris for 2017.

Prisen vart overrekt av ordførar Steinar Kyrvestad på 17. mai. I grunngjevinga frå Levekårsutvalet heiter det:

Levekårsutvalet vedtek samrøystes at Inger og Trygve Rysstad vert tildela Valle kommune sin kulturpris 2017 for sitt arbeid med sølvsmedtradisjonar, lokale mattradisjonar, lærlingar innafor gull- og sølvsmedfaget og møteplass for alle m.a. folkemusikkpub.Sølvgarden er medlem i Hanen!Sølvgarden er medlem i Håndplukket!