Foto Marit Simondstad Kvaale

Tårnsuite

I eventyret høyrer vi av og til om prinsessa i tårnet. Kanskje ikkje ho alltid var så lykkeleg, men vi vågar å påstå at dei av våre gjester som har ei natt eller ein romantisk weekend i Tårnsuita på Sølvgarden, har hatt ei oppleving som er vanskeleg å gløyme. Vi har opplevd at dei som har hatt ei markering, bryllup eller kanskje 50-årsjubileum, kjem tilbake året etter for å oppleva det ein gong til. Slikt set også vi pris på! Ønskjer du champagne, friske blomar, konfekt eller noko anna, kan vi sjølvsagt ordne dette. Gjev oss beskjed og spør oss om pris når du bestiller rommet.

Også i samband med konferansar og møtesamlingar er dette eit tilbod mange vel for å ha ein uformell møtestad tilgjengeleg for mindre grupper.
Ved spesielle arrangement gjeld eigne prisar.
2650 kr inkl frokost.
Halvpensjon: tillegg kr 275,- pr pers (middag & dessert)
 
 
 
 
 
Foto Åse Jorunn Kokaas