Nyheit & Arr.

Plent som i byn – Et ute vika
Måndag til laurdag i vinterferien (veke 8)
Et for kun kr 100,-/125,-/150,-

Quiz 
Fredag 21.februar kl.21.

Etterpåskoter m/Kjetil Åsvald Åsen
cc 200,-   18 års aldersgrense