Sekretesspolicy

Senast uppdaterad: 04.04.2023-XNUMX-XNUMX.

Denna integritetspolicy handlar om hur Sølvgarden samlar in och använder
personuppgifter om dig.
Sølvgarden länkar till webbplatser som ägs och drivs av andra företag. Vi har inte tillgång
in och behandlar inte personuppgifter som anges på dessa webbplatser, såvida inte
annat anges i denna förklaring. Inte heller Sølvgarden ansvarar för arbetet
innehåll eller behandling av personuppgifter på andra webbplatser. Se egen
sekretesspolicyer. Denna sekretesspolicy gäller endast vår verksamhet och vår
innehåll under domänen solvgarden.no
kontakt
Om du har några frågor eller kommentarer om detta uttalande eller hur vi behandlar
personuppgifter kan du kontakta oss på post@solvgarden.no, eller skicka ett brev till
Sølvgarden, Setesdalsvegen 3214, 4748 Rysstad.

1) Personuppgiftsansvarig
Sølvgarden är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

2) Syftet med behandlingen

Det är frivilligt för de som besöker webbplatsen att lämna personuppgifter i samband med
erbjudna tjänster. Vi kommer att använda informationen om dig för något av följande syften:
● Ge dig information som du begär.
● För statistikinsamling, aggregering och administration av webbplatserna och
tjänsterna. Information samlas in för att Sølvgarden ska kunna få mer
information om användarna, bland annat för att ta reda på hur användarna kommer
till Sølvgardens webbplatser, och för att spåra allmänna användningsmönster till
användarna på våra webbplatser. Vi använder denna information för att administrera
och förbättra webbplatserna.

3) Vilken information behandlas?
Vi behandlar både personligt identifierbar information och icke-personligt identifierbar information
information om dig. Personligt identifierbar information är information som identifierar
dig som individ. Icke-personligt identifierbar information är information och andra
information som inte avslöjar din personliga identitet.
Personligt identifierbar information
Vi samlar in och behandlar följande information:
● Om du riktar en förfrågan till Sølvgarden via webbplatserna, till exempel skickar oss
ett e-postmeddelande kan relevant information lagras, till exempel namn och
e-postadress.
● När du besöker Sølvgardens webbplats registreras din IP-adress. Silvergarden binder
inte denna information direkt till dig som användare. Vi använder informationen för att
hantera och underhålla våra sidor. Exempel på vad statistiken ger svar på
är: hur många som besöker olika sidor, hur länge besöket varar, söktermer, vilka
webbplatser användarna kommer ifrån och vilken webbläsare som används. Det gör det möjligt
för oss att ta fram allt bättre och mer användarvänliga erbjudanden. Se mer om
webbanalys och cookies nedan.

Webbanalys och cookies
Sølvgarden samlar också in och behandlar avidentifierad information om besökare till
Sølvgarden.no. Vi använder vanliga internettekniker, inklusive Google Analytics för att
samla in information om användarna så att vi alltid kan ordna det bästa möjliga
funktionalitet och vidareutveckla den information som erbjuds på webbplatsen. Denna informationen
hämtas från datorns webbläsare och kan innehålla IP-adress, operativsystem, webbläsare
programvara (till exempel "Microsoft Internet Explorer"), skärmupplösning och avsändare
hemsida.
"Cookies" är små cookies (textfiler) som webbplatsen ber din webbläsare om
spara på din dator eller mobila enhet. Detta gör att webbplatsen kan komma ihåg
dina handlingar eller preferenser över tid. solvgarden.no använder följande cookies
(småkakor):
● Statistik och information om hur besökare använder våra webbplatser. Vi
samlar information och skapar rapporter som hjälper oss att förbättra
erfarenheten. Verktygen använder endast förstapartscookies för att samla in
ange data. Dessa cookies, och den data som samlas in, är anonymiserade och kan
används inte för att identifiera dig som person.
● Om vi ​​genomför användarundersökningar lagrar vi även cookies som berättar för oss
om du har avböjt att svara eller redan har svarat, eftersom du inte kommer att behöva stanna
ombedd att delta varje gång du besöker våra webbplatser.
De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Du kan alltid välja att inte acceptera en
cookie genom att ändra din dators inställningar för att avvisa "cookie" eller till dig
måste godkänna en "cookie", men detta kan begränsa utbudet av funktioner som är tillgängliga
tillgängliga. Inställningen ska förstås som samtycke om den är sådan att användaren
uttrycker godkännande av användningen av cookies. Detta gäller även om webbläsaren är det
förinställd för acceptans.
Om du inte vill att Sølvgarden ska samla in anonym data från dig kan du registrera dig
välja bort denna samling på Google Analytics eller genom att ändra dina säkerhetsinställningar
på din dator. Läs mer om reservation mot Google Analytics-registrering.

4) Personuppgifter om minderåriga
Sølvgarden samlar inte in uppgifter om ålder, och behandlar inte uppgifter om barn
under 15 år.

5) Den rättsliga grunden för behandlingen
Vi har skäl att behandla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen av 14.
april 2000 nr 31 § 8 och EU:s integritetsdirektiv 95/46/EG artikel 7, båda på grund av behandling av
personuppgifter är nödvändiga för att genomföra beställningar (Personuppgiftslagen §
8 a)) och integritetsdirektiven artikel 7 b)) och för att uppfylla syftet bakom Sølvgarden
(Personuppgiftslagen § 8 ​​f) och integritetsdirektivet artikel 7 f).
Det är frivilligt för de som besöker webbplatsen att lämna personlig information.

6) Tillgång till informationen
För att säkerställa att behandlingen av information hos oss sker på ett säkert sätt är det endast
särskilt godkända personer i Sølvgarden som har tillgång till den information du ger oss. Numret
anställda med sådant godkännande är begränsade. Tillgång till information säkras med
mekanismer för tillträdeskontroll.
Vi kommer inte att avslöja, sälja, distribuera, hyra ut, licensiera, dela eller vidarebefordra information eller
personuppgifter till någon annan tredje part än de som har avtal och tillhandahåller tjänster till
Sølvgard, såvida vi inte har ditt uttryckliga samtycke till det.
Sølvgarden har i kontraktet stipulerat att våra leverantörer eller partners inte kan använda eller avslöja
dina personuppgifter för andra ändamål utan tillstånd. Även dessa har skrivit under
Sekretessavtal.

7) Direktmarknadsföring
Sølvgarden skickar inte nyhetsbrev eller åtar sig annan direktmarknadsföring utom efter
frivillig registrering av mottagare via vår hemsida.
Vi tillåter inte en tredje part att använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål eller
kommunikationsändamål.

8) Databehandlare och överföring av information
Sølvgarden har ingått avtal med följande databehandlare:
● DigiPoint Solution AS (för webbplatsdrift)
Sølvgardens webbplatser finns för närvarande på servrar i Storbritannien, och vår databehandlare har reserverat sig
förbehåller sig rätten att överföra information till servrar eller underleverantörer i andra länder.
Om information överförs inom EU/EES-området ser vi till att EU-direktivet
om personuppgifter i samband med databehandling och landsspecifika lagar om
dataskyddet följs. Om vi ​​vidarebefordrar personuppgifter till en tredje part som är
utanför EES-området ser vi till att överlåtelsen sker enl
EU:s direktiv om personuppgifter. Om information överförs till USA kommer vi att göra det
använd helst Safe Harbor-certifierade företag.

9) Hur säkrar vi informationen?
Sølvgarden har fastställt regler och rutiner för skydd av personuppgifter och
Integritet.
Om vi ​​behandlar "icke-personligt identifierbar information" i kombination med "personlig
identifierbar information” (till exempel ditt namn i kombination med geografisk plats)
den samlade informationen kommer att behandlas som personligt identifierbar information.
Om vi ​​samlar in eller vidarebefordrar känsliga personuppgifter använder vi erkända metoder
för att skydda informationen.
Om vi ​​vidarebefordrar dina personuppgifter till en tredje part kommer vi att se till det
det finns arrangemang och avtal som säkerställer informationen och hindrar tredje part från att använda den
personuppgifterna för andra ändamål än de överenskomna.
Vi ska använda alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att våra anställda,
databehandlare och tredje parter som har tillgång till information om dig har tillräcklig
information för att säkerställa att de endast behandlar denna information i enlighet med detta
deklarationen och våra skyldigheter enligt integritetslagstiftningen.

10) Dina rättigheter
Alla personer som frågar har rätt till information om behandling av personuppgifter i en
verksamhet enligt 18 § 1 mom. personuppgiftslagen. Sølvgarden har lämnat informationen i
denna förklaring.
Om Sølvgarden behandlar personuppgifter om dig har du rätt att få tillgång till dina egna uppgifter
information. Om personuppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller inte existerar
tillgång till att behandla dem, kan du också be Sølvgarden att rätta uppgifterna. Ser
kontaktuppgifter i början av deklarationen.
Vi behandlar och lagrar inte uppgifter om dig längre än vad som är nödvändigt för det avsedda ändamålet
ändamålet eller för vad som krävs enligt ingångna avtal och inte utanför lagens tillämpningsområde.
Vi raderar personuppgifter när en användare meddelar att han/hon inte längre vill det
använda tjänsten.
Alla personuppgifter kommer att raderas senast efter ett år.

11) Samtycke
Denna integritetspolicy gäller för alla användare av våra webbplatser. Det kräver vi
Användare samtycker till att följa uttalandet som en del av vårt förhållande.
Genom att använda vår webbplats accepterar du att dina personuppgifter kan behandlas i
efterlevnad av denna integritetspolicy, inklusive att överföras till databehandlare och
tredje part enligt beskrivningen i deklarationen.

12) Ändringar i deklarationen
Sølvgard förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera integritetspolicyn. Alla
ändringar träder i kraft från det att de publiceras och kommer att inkludera information som samlats in från det datumet
samt befintlig information som innehas av Sølvgarden. Du kan ta reda på när dessa
Riktlinjerna reviderades senast genom att titta på "Senast uppdaterad" överst i uttalandet.

***