museum & Sightseeing i Setesdal

I Setesdal har vi flera kultur- och historiska museer att erbjuda, bland annat Setesdalsmuseet i Rysstad, Sylvartun i Nomeland, Rygnestadtunet i Valle och ångbåten DS Bjoren.

Setesdals museum

Setesdalsmuseet har en 100-årig historia. Setesdalskulturen var välkänd, men hittills har vår filosofi varit att få ut det mesta av det bästa dalen hade att erbjuda, och visa det i städerna. 1916 köptes på initiativ av länsman Juel Lund och målaren Lars Osa ett gammalt röktåg som första steget på vägen till ett museum för Setesdal. Själva grundandet skedde först den 9 juni 1938.

Setesdalsmuseet är först och främst ett kulturhistoriskt museum, men som den enda verksamheten i sitt slag i Setesdal är det naturligt att man som kulturinstitution också tar ett utökat ansvar. Avdelningen på Evje har bland annat ett särskilt fokus på geologin i nedre delen av Setesdal.

På Sylvartun i Valle kommun byggs ett centrum för immateriellt kulturarv med fokus på folkmusik, dans och sång. En process för att få upp folkmusikarvet i Setesdal på Unescos världsarvslista är i full gång och allt ligger till hands för ett positivt beslut i Paris under 2018.

Nordigard Rygnestad, gården där välsignelsehjälten Vonde-Åsmund Rygnestad bodde på 1500-talet, var den första museiavdelningen som öppnade för allmänheten. Det är än i dag den mest speciella av museets tonfisk i dalen.

För folk som besökte Setesdal kändes det nog många gånger som att tiden stått stilla till långt in på 1900-talet. I kulturlandskapet fanns det mycket stenar som gjorde det svårt att använda större hästvagnar. Dialekten var svår att förstå och de flesta bar traditionella kläder. Män i långbyxor och kvinnor i shorts; båda delarna rikt dekorerade med broderier.

Arbetslivet var på många sätt traditionellt, och att anpassa sig till en takt som idag skulle vara omöjlig att relatera till. Däremellan samlades mycket av fodret till djuren på fjället på sommaren, och transporterades till gårdar med släde på vintern. Det tog vanligtvis en dag till ett kvarts lass, och en vanlig bonde fick räkna med flera fjällresor varje vecka om boskapen skulle få tillräckligt med mat.

Du hittar mer information på hemsidan Setesdals museum.

Setesdals Museum Rysstad

Setesdalsmuseets huvudbyggnad ligger vid Rysstad i Valle kommun. Varmt välkommen att titta förbi under vår kontorstid året runt. Vissa vill titta på utställningar, andra kanske har några gamla foton de undrar över, eller letar efter en speciell hembygdsbok. Vi försöker hjälpa till så mycket vi kan. Museet har specialkompetens inom byggnadsskydd, dräkter och gamla foton. Givetvis dessutom allt som har med gamla föremål och historia från dalen att göra.

Museet omfattar de fem kommunerna Iveland, Evje och Hornnes, Bygland, Valle och Bykle, och för skojs skull händer det att vi skryter med att vara "landets längsta museum". Vi är en del av Aust-Agder museum och arkiv IKS. Tillsammans med Kuben i Arendal och Grimstad stads museer förvaltar och sprider vi det historiska och kulturella arvet i länet.

Det är också här du hittar ett varierat utbud av utställningar. En del är vad vi kallar permanenta utställningar och värdstånd i flera år. Andra stannar kortare, kanske bara en sommar.

Setesdalsmuseet finns ca 600 m norr om Sølvgarden.

Valle Setesdals museum

Setesdal Stavkyrkje

Den gamla stavkyrkan på Bjørgum i Hylestad revs 1664 och ersattes med en ny kyrka i Rysstad. Den "nya" Stavkyrkja är planerad att öppna 2030.

Det är inte känt hur Hylestad Stavkyrkje såg ut, men några element som Hylestadsportalerna har bevarats. Sniderierna i dessa berättar olika historier om Sigurd Fåvnesbane och finns på 1-kronorsbiten, frimärket och 50-lappen. Erla Hohler (konsthistoriker) har daterat de ursprungliga portalerna från kyrkan till att vara från omkring 1200. De finns idag på Kulturhistoriska museet i Oslo.

Baserat på markgenomträngande radarundersökningar finns det spår av kyrkan under marken, så man vet hur stor den var och var den låg. Stavkyrkan har varit ca. 10 meter x 8 meter stor, och anses vara en relativt stor stavkyrka.

Du kan se en modell av Hylestad Stavkyrkje i skala 1:10 på Setesdalsmuseet!

Hylestad Stavkyrkje är byggt på gammalt sätt och med handgjorda verktyg som man använde på 1000-talet. Själva byggprocessen beräknas ta cirka 6 år och kosta cirka 140 miljoner NOK.

Sightseeing Setesdal

Sylvartun, Nomeland

Folkmusiksamhället i Setesdal är på många sätt unikt med slagverk på hårdfiol och munharpa, skandering och dans i en obruten tradition. De äldsta utövarna idag lärde sig allt på gammaldags vis – direkt från bosättningar som föddes i slutet av 1800-talet.

Dessutom har musik och dans under lång tid förmedlats genom artister på mycket hög konstnärlig nivå. Folkmusik är ett av de varumärken för Setesdal som folk har förväntningar på när de kommer till dalen.

Från etableringen 1961 till något in på 2000-talet var Sylvartun under fyra decennier den centrala silversmeds- och folkmusikarenan i Setesdal. Setesdalsmuseet har sett det som en uppgift att underlätta så att Sylvartun återigen kan ta emot besökare. Nya utställningar har skapats med fokus på musikinstrument och visualisering av musik- och danstraditioner i Setesdal, men med stort överföringsvärde till närområdet. Vi kallar det ett centrum för immateriellt kulturarv.

Utöver att vara en utställningsarena är Sylvartun även ett aktivitetscentrum och ett erbjudande för barn och unga i hela dalen i syfte att främja immateriella kulturarv, som övningsarena för lekgruppen, kultursfären m.m.

Sylvartun ligger på Nomeland, ca 4 km norr om Sølvgarden

Sylvartun Setesdal sightseeing

Rygnestadtunet, Valle

Nordigard Rygnestad är den mest speciella museigården i dalen. I gårdens äldsta del användes virke från ett hus som ska ha byggts någon gång före 1350, medan ladugården byggdes så sent som på 1900-talet. Den inhyste människor i husen fram till 1919. Bondgården och de två loften bevarades 1923. Sedan 1940 är trädgården vårt museum.

"Trihåglopt" intill bondgården är den enda vindsvåningen med tre fulla våningar som finns i dalen. Konstruktionen är helt unik, bland annat för att tredje våningen byggdes först!

Lite längre ner i backen ligger det så kallade Rygnestadloftet, byggt av stockar med ovanligt stora dimensioner. Loftet var alltid i två höjder, inrett för förvaring av mat på nedervåningen, textilier och annat fint på övervåningen. På Rygnestad museum finns medeltida konst bevarad som ägaren Vonde-Åsmund enligt traditionen ska ha tagit hem från sin tid som legosoldat nere på kontinenten.

Rygnestad och det omgivande kulturlandskapet är ovanligt välbevarat, och har därför valts ut som ett av 32 särskilt utvalda kulturlandskap i Norge.

Rygnestadtunet finns vid Rygnestad i Valle, ca 24 km norr om Sølvgarden.

Rygnestadtunet Setesdal

DS Björn

På 1840-talet byggdes en väg som gjorde det möjligt att åka häst och vagn uppför Setesdal. När ångbåtarna Bjoren och Dølen började segla 1867 förändrades transporten återigen dramatiskt. Från att ha bott i ett närmast naturligt hushåll började sittdolmen handla mer och mer i städerna. Järnvägar 1896 (Setesdalsbanen till Byglandsfjord) och bussar från 1920 stärkte bara utvecklingen, och bidrog till att Setesdalerna blev en mer integrerad del av det norska samhället.

Bjoren har inte varit på väg sedan 1957. Efter tre decennier där det såg ut som att den aldrig skulle komma på sjön igen, restaurerades den 1994. Idag är detta flytande kulturminne en av de viktigaste attraktionerna som dalen har att erbjuda i sommaren, och används flitigt av både bybor och gäster. Den har till och med ett vårt «kryssningsfartyg»!

För de flesta är söndagsresorna som börjar antingen på Bygland eller på Byglandsfjord väldigt populära. På försommaren kommer en seglingsplan att läggas upp med kompletterande information så att biljetter kan beställas i förväg.

DS Bjoren ligger vid kajen vid Byglandsfjorden eller vid Bygland museum, ca 43 km söder om Sølvgarden.

Aktiviteter Setesdal