Samarbete & medlemskap – Sølvgarden

Logotyp Miljöfyr

Sølvgarden är en certifierad Miljöfyr

2015 var vi stolta över att kunna säga att vi var det första hotellet i Setesdal som certifierades Miljöfyr. Vi ska omcertifieras vart tredje år, något som hjälper oss att arbeta konkret med hållbarhet inom områden som arbetsmiljö, avfallshantering, energianvändning, inköp och transporter.

Varje dag jobbar vi med att ta hand om miljön omkring oss och uppmuntrar alla att ta del av detta arbete.

Våra fokusområden

ENERGI - GOD MAT - ARBETSMILJÖ

Energibehovet i världen ökar ständigt. Därför är det viktigt att minska förbrukningen där det är möjligt och fokusera på förnybara energikällor. Kontinuerlig utveckling av vår biobränsleanläggning är viktig. Vi har en laddstation för Tesla och andra elbilar.

God mat gör sig inte själv, det kräver bra råvaror och kärlek till ämnet. Vi lägger stor vikt vid mat förankrad i norska och lokala mattraditioner och kortvägsmat. Det är till exempel fjällutter från lokala fjällsjöar, älgar från vår egen skog eller lamm som vi saltar, kalkon och röker i röktåget.

På Sølvgarden har vi en social och uppmuntrande miljö. Om personalen är nöjd blir gästerna också nöjda. Genom Miljøfyrtårn får vi konkreta råd och hjälp att ständigt förbättra rutiner för HMS och arbetsmiljö, vilket kan bidra till att minska sjukfrånvaron.

Genom att välja en miljöfyrcertifierad verksamhet bidrar du till en mer hållbar framtid.

Logotyp Utvalda hotell och restauranger

Sølvgarden är medlem i Selected Hotels and Restaurants

NHO Reiseliv

Sølvgarden är medlem i NHO

Smaken av Setesdals logotyp

Sølvgarden är medlem i "Smaken av Setesdal"

Tupp logotyp

Sølvgarden är medlem i Hanen!

NAF logotyp

Sølvgarden är medlem i NAF