Smedens bar

Tenk deg femti år tilbake i tida. Ein samlingsplass i bygda var Rysstad landhandel der Trygve Rysstad’s bestefar var eigar. Ei tømra bygning stappa med innvendig atmosfære, og tapetsert med reklameplakatar. I Smedens bar har vi skapt att noko av stemninga frå den gong, og sjølvsagt har dette på ny vorte bygda sin samlingsplass. Veggene er kledde med gamle materialar med utskorne namn, og dei gamle reklameplakatane er på plass.
Fleire gonger årleg arrangerer vi «Folkemusikkpub», der du kan ta med ditt eige instrument, og så er det spel og musikk til kveldens ende.
“Smedens bar” har alle rettigheiter, og i den varme årstid er det mange som har uterestauranten – Smedens Terrasse – som sin favoritt.