Her kan du få ei heil avdeling for deg sjølv. Møterom med scene, og i tilknyting ein stor salong med eigen bar, og med varierte sitjegrupper: spisebord, salongar og småbord. Riddarsalen ligg i underetasjen, skjerma frå andre gjester, med plass til 70 personar.