For å få jobben gjort, er ein god pause viktig. Vi har tilrettelagt med sitjegrupper, salongar både ute og inne.
Vi har fleire grupperom tilgjengeleg.