Vinteren har sin eigen sjarm i Setesdal, og har mykje å tilby i vinterhalvåret. Vi ligg bare 10 min fra skieventyret i Brokkemed alpinbakke. Fleire løypetrasear og med preparerte turløyper innover fjellet, og ei ljosløype på 5 km. Isklatring er populært i dette område for dei som ikkje har høgdeskrekk.

Vi tillrettelegg også oppstillingsplass for campingvogner og bubilar om vinteren.